Verzekeringsclaim bij schade aan auto indienen

Om een verzekeringsclaim bij schade aan de auto te kunnen indienen bij de verzekering heb je een schadeformulier nodig. Wanneer je deze niet in je bezit hebt, bijvoorbeeld omdat je deze kwijt bent geraakt of omdat je (nog) geen nieuwe van je verzekering hebt ontvangen na de laatste schade, dan kun je een Europees schadeformulier aanvragen. Bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om een schadeformulier voor de auto te downloaden. Als er een tweede partij betrokken is bij het ontstaan van de schade aan de auto, dan moeten beide partijen een schadeaangifteformulier invullen.

 

Krijg ik de schade terug van de verzekering?

Of je je schade vergoed krijgt is afhankelijk van verschillende factoren. Op de eerste plaats heeft dit te maken met de verzekering die je hebt, zoals WA, WA+Casco of bijvoorbeeld Allrisk. Daarnaast is er een verschil tussen wanneer het gaat om schade die je zelf hebt veroorzaakt en schade die een ander heeft veroorzaakt. In dit laatste geval is het nog belangrijk of je ook weet wie die schade heeft veroorzaakt. Als je dit niet weet, dan krijg je van je autoverzekering niets vergoed in de meeste gevallen. Je kunt dan bij het Waarborgfonds terecht om je schadeclaim in te dienen. De manier van indienen van een schadeclaim bij je zorgverzekering is per verzekering verschillend. Het kan zijn dat dit met de post moet gebeuren, maar er zijn ook online mogelijkheden en zelfs app-mogelijkheden. Kijk op de homepage voor meer informatie.

 

Wat krijg ik vergoed als ik schade heb?

Ook het bedrag dat je vergoed kan krijgen is afhankelijk van meerdere zaken. De dagwaarde van de auto speelt hierin een belangrijke rol. Als de dagwaarde van de auto laag is, dan krijg je ook een laag bedrag vergoed. Ook het soort schade speelt mee in het bepalen van wat je krijgt vergoed.